Seznam připravovaných výběrových řízení

Datum Čas Název výběrového řízení Vyhlašovatel Stav Možnosti
02.06.2017 14:00 Provádění oprav tepelných izolací plynovodů a zařízení Green Gas DPB, a.s. Probíhá zobrazit bližší informace k výběrovému řízení zobrazit žádost k výběrovému řízení
23.05.2017 09:00 Kontrola hasících přístrojů Green Gas DPB, a.s. Probíhá zobrazit bližší informace k výběrovému řízení zobrazit žádost k výběrovému řízení
22.05.2017 09:00 Autorizované měření emisí kogeneračních jednotek spalujících důlní plyn (CH4) podle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vypracování „Protokolu o autorizovaném měření” podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.415/2012 Sb. Green Gas DPB, a.s. Probíhá zobrazit bližší informace k výběrovému řízení zobrazit žádost k výběrovému řízení
zobrazit legendu